AR-GE ve Tasarım Merkezi

Ar-Ge mevzuatı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacak olan Ar-Ge merkezi ve Tasarım merkezi başvurusu süreçlerinde, çeşitli sektörlerden şirketlere anahtar teslim danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.


Ar-Ge mühendislerinden, vergi ve mali danışmanlardan oluşan karma ekibimiz düzenli denetim ve danışmanlık hizmetleriyle Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşvik mekanizmalarına yönelik tüm süreçlerde şirketlerin ihtiyaçlarına cevap vererek destek olmaktadır.